با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

بیماران خصوصی

تعداد پذیرش بیماران خصوصی در سال 2346 نفر می باشد.

تعداد پذیرش بیماران خصوصی در سال1395 تعداد 3249 نفر می باشد.

تعداد پذیرش بیماران خصوصی در سال1397 تعداد 41092 نفر می باشد.