با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

پذیرش بیماران بستری

تعداد بیماران بستری بیمارستان شمس اعم از بیماران اورژانسی و بستری، به قرار زیر میباشد:

سال 91 ------> 36142

سال 92 ------> 42328

سال 93 ------> 39923

سال 95 ------> 40479

سال 96 ------> 42900

سال 97 ------> 41091